Bestellen

Het D, E en F materiaal bestaat uit 6 onderdelen :
- De brochure - in het ziekenhuis voor kinderen vanaf 8 jaar
- De brochure - uw kind in het ziekenhuis voor ouders
- De brochure - na het ziekenhuis voor kinderen vanaf 8 jaar
- De brochure - uw kind na het ziekenhuis voor ouders
- De brochure - medisch traumatische stress voor professionals
- Het DEF visitekaartje - met een korte omschrijving van nahetziekenhuis voor ouders en professionals

Wilt u het materiaal bestellen? Neemt u dan contact op met de psychosociale afdeling (PSA) van het Emma Kinderziekenhuis AMC, telefoonnummer 020 5667780, of geef uw bestelling door op h.a.vanoers@amc.nl.  We hebben geprobeerd de kosten voor de pakketten minimaal te houden. Om administratieve en verzendkosten te dekken, bedragen de kosten voor 50 pakketjes, elk bestaande uit 6 bovengenoemde onderdelen inclusief verzendkosten, € 20,- . 

Draagt u nahetziekenhuis een warm hart toe en wilt u ons extra steunen met een vrijwillige bijdrage? Uw gift is van harte welkom. Hierdoor zal het ook in de toekomst mogelijk zijn om het D, E en F materiaal onder zoveel mogelijk ziekenhuizen in Nederland te verspreiden.

U kunt het materiaal hieronder ook downloaden. Tevens hebben wij hieronder een voorbeeld van een DEF workshop toegevoegd die wij in het voorjaar van 2010 aan het medisch personeel van de intensive care voor kinderen van het VUmc hebben gegeven.

Vertalingen

Er zijn voor ouders ook Engelse, Arabische en Turkse versies van het materiaal beschikbaar (in het ziekenhuis en na het ziekenhuis).

Na ABC...DEF