Medisch traumatische stress

Als stressreacties in de eerste maand niet verminderen dan is de kans groot dat kinderen en ouders een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelen. 

Onderzoek beschrijft dat 1 op de 10 kinderen en ouders PTSS ontwikkelt na een ongeval of ziekte. 

PTSS wordt gekenmerkt door: (1) herbelevingen, het terugkeren van de gebeurtenis in dromen of flashbacks, (2) vermijdingsreacties, (3) emotionele verdoofdheid, (4) verhoogde spanning, prikkelbaar, schrikachtig en slaapproblemen 

PTSS heeft ingrijpende gevolgen voor de (maatschappelijke) participatie. Vermoeidheid, concentratieproblemen en somberheid leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

PTSS is goed te behandelen. Vroegtijdige signalering en adequate doorverwijzing zijn daarom belangrijk. Kijk voor meer informatie bij doorverwijzing.

TIP Bij aanhoudende stressreacties en een hoog risicoprofiel, is het belangrijk contact op te nemen met de psychosociale afdeling in het ziekenhuis. En de huisarts op de hoogte te stellen.

 

Na ABC...DEF