Medisch traumatische stress

Het kan zo zijn dat de stressreacties niet verminderen en blijven voortbestaan op lange termijn. Men spreekt dan van medisch traumatische stress. Kinderen en ouders kunnen de ziekenhuisopname niet goed verwerken en ontwikkelen een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Dit komt voor bij ongeveer 1 op de 10 kinderen inclusief broers en zussen maar ook bij 1 op de 10 ouders (rode lijn). 

PTSS wordt gekenmerkt door: (1) herbelevingen, het terugkeren van de gebeurtenis in dromen of flashbacks, (2) vermijdingsreacties, (3) emotionele verdoofdheid, (4) verhoogde spanning, prikkelbaar, schrikachtig en slaapproblemen  PTSS heeft ingrijpende gevolgen voor de (maatschappelijke) participatie. Vermoeidheid, concentratieverlies en somberheid kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren. PTSS is goed te behandelen. Het is daarom belangrijk om als stressreacties in de eerste maand geheel niet verminderen contact op te nemen met een professional.

U kunt in eerste instantie contact opnemen met uw huisarts, die kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener zoals een  psycholoog of maatschappelijk werker.

Kijk voor meer informatie ook bij doorverwijzing. 

Waneer zoek ik hulp voor mijn kind?

Als uw kind een maand na de ziekenhuisopname:

  • nog steeds overmatig angstig, bedroefd of bezorgd is
  • slecht slaapt en niet of nauwelijks eet
  • erg aanhankelijk of huilerig is
  • niet meer naar school wil of niet meer kan meekomen
  • niet meer mee doet of geniet van gebruikelijke dingen of activiteiten
En wanneer zoek ik hulp als ouder?

Als u een maand na de ziekenhuisopname:

  • nog zeer regelmatig terug denkt aan wat er is gebeurd en dit u beperkt
  • geen plezier of interesse meer heeft in de gebruikelijke dingen of activiteiten
  • zich overmatig zorgen maakt over uw kind
  • slecht slaapt en niet tot nauwelijks eet

 

 

  • Stressgrafiek
Twitter Tips