Wanneer verwijs ik door?

Bij aanhoudende posttraumatische stressreacties (langer dan een 1 maand) is het noodzakelijk kinderen en ouders door te verwijzen voor een traumabehandeling zoals traumagerichte cognitieve gedragstherapie of EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Het doel van deze traumabehandelingen is het weer op gang brengen van het natuurlijke verwerkingsproces. Dit gebeurt meestal door iemand op een gestructureerde manier opnieuw terug te laten denken aan de stressvolle gebeurtenis. Zo wordt de gebeurtenis op een andere manier in het geheugen opgeslagen en losgekoppeld van negatieve emoties. 

Kijk voor een passende doorverwijzing voor kind en ouder bijvoorbeeld op de website van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (www.vgct.nl) of op de EMDR website (www.emdr.nl). Hier vindt u direct een therapeut via de zoeksystemen!

 

Na ABC...DEF